Wilno 2014

Tegoroczne obchody 70. rocznicy Operacji „Ostra Brama” w Wilnie miały swój akcent koniński. Na zaproszenie oraganizatorów uroczystości uświtniła obecność Chóru Mosericordia z Konina, któremu miałem zaszczyt towarzyszyć z aparatem fotograficznym. zainaugurowała msza św. w kościele św. Teresy w intencji żołnierzy Armii Krajowej poległych podczas zdobywania Wilna. O zobowiązaniach płynącym z ich ofiar, o wolnośći, o sensie bycia Polakiem mówił w kazaniu ksiądz Stanisław Koczwara – profesor Instytutu Teologicznego w Wilnie. Następnym etapem obchodów był cmentarz na Wileńskiej Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Rozpoczęto je się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Łagierników właśnie przez chór „Misericordia” z Konina. „Ostra Brama” była to operacja wojskowa rozpoczęta w lipcu 1944 roku przez oddziały AK, która miała na celu wyzwolenie Wilna spod okupacji hitlerowców. 7 lipca 1944 r. połączone siły Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgów AK na rozkaz Rządu Polskiego na emigracji i komendy głównej AK w Warszawie rozpoczęły akcję skierowaną na samodzielne wyzwolenie Wilna i Wileńszczyzny spod niemieckiej okupacji. Operacja „Ostra Brama” była ostatnią operacją wojskową polskiej armii na tych ziemiach. Wzięło w niej udział 5 tysięcy żołnierzy AK, poległo 500. Ich groby rozrzucone są na terenie prawie całej Wileńszczyzny.

Kolejną stacją męczeństwa polskich patriotów, którym oddano hołd były Ponary. Jest miejsce szczególne na na mapie kaźni. W ciągu trzech lat – od lipca 1941 do lipca 1944 wymordowano tu około sto tysięcy osób, w tym ok.  70 tysięcy Żydów i ok. 20 tysięcy Polaków. Zbrodni dokonali Niemcy z udziałem Litwinów.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali wystąpień Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Andrzeja Siedleckiego ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz Marii Wieloch i Bożenny Bargiel w imieniu Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”.

Komentarze

Dodaj komentarz: