Sala Doświadczenia Świata to projekt fotograficzny, którego pierwszym celem jest dokumentacja zajęć instruktorów z dziećmi niepełnosprawnymi z różnym stopniem autyzmu, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym. Drugi cel to w późniejszym czasie wystawa fotografii.

Jednocześnie chciałabym przedstawić wzruszające historie reakcji emocjonalnych dzieci, a także relacje z ich opiekunami. Nie bez znaczenia jest również fakt pokazania, że posiadanie niepełnosprawnego dziecka to nie jest koniec świata. Wychowywanie dziecka w atmosferze miłości i akceptacji daje dziecku niepełnosprawnemu poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyja akceptacji takim, jakim ono jest. O tym najlepiej wiedzą sami rodzice. Fotografie te są również swego rodzaju hołdem rodzicom za ich opiekę i zaangażowanie się w trud wychowawczy.

Czym jest Sala Doświadczenia Świata? To specjalnie przygotowane wnętrze wyposażone w różnego rodzaju sprzęt stymulujący rozwój zmysłów. Przeważnie są to światłowody oraz światła laserowe. Chodzi o to, aby w atmosferze relaksu i poczuciu bezpieczeństwa stworzyć dzieciom możliwości odbierania nowych bodźców zmysłowych i wzbogacania doświadczeń. Zwiększa to poczucie zaufania, odprężenia i zadowolenia na skutek doznanych zmysłów.

W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu (np. łóżka wodne) zmysły są pobudzane efektami świetlnymi i muzyką. Efektem systematycznej stymulacji jest poprawa koncentracji, zwłaszcza dla dzieci autystycznych, poprawa komunikacji oraz motywacja do podejmowania aktywności. Dla osób zdrowych natomiast seans w tej sali jest doskonałym środkiem do wyciszenia i relaksacji.