Czasami marzenia się spełniają. Jednym z moich było wystawienie fotografii wykonanych podczas Misterium na Górce Klasztornej. Jest to bowiem wydarzenie niezwykłe i wymagające w odbiorze. Atmosfera jakiej można tam doświadczyć – w tym zadumy i refleksji – stała się natchnieniem dla fotografii które można zobaczyć niżej.

Zobacz folder promujący wystawę i przybliżający jej przesłanie.

A to już relacja z wernisażu. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli tam obecni. To dzięki Wam fotograf dostrzega wartość swojej pracy i czerpie siłę do kolejnych projektów artystycznych.