ALUMINIUM KONIN. To Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzi około 30 firm, działających przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych w kraju i na świecie. Ta giełdowa spółka od połowy lat 70. XX wieku przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a od 24 czerwca 1997 roku akcje Impexmetal SA są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niedawno miałem okazję przygotować portfolio wizerunkowe dla zarządu Impexmetal S.A.
W trakcie realizacji zdjęć czułem, że niektórzy członkowie zarządu wcale nie muszą udowadnianiać światu, że są najlepszymi specjalistami, menadżerami w swojej dziedzinie i że ich profesjonalizm jest nie do podważenia. Wszak to Oni stanowią o firmie, są jej twarzami. Jednak w działalności każdej firmy prędzej czy później pakiet profesjonalnych fotografii okaże się niezbędny w kontaktach między ludźmi zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Co z kolei ma znaczny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.

Bardzo dziękuję bohaterom zdjęć, którzy prezentowali się jako osoby w pełni profesjonalne, ale przede wszystkim szczere, naturalne i otwarte na współpracę.